Home
Onder de naam Hockey Extra biedt Hockeyclub Blerick zowel het G-hockey als het E- en H-rolstoelhockey aan.
Bij het aanleren van de hockeyvaardigheden moet het accent niet liggen op de beperking, maar juist op dat wat wel binnen de mogelijkheden ligt. In principe wordt uitgegaan van de normale regels, technieken en tactieken. Deze worden, indien nodig, aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers.

Doelstelling van Hockeyclub Blerick:
"hockey is voor iedereen!"

Niemand buitenspel. De KNHB wil ook mensen met een beperking het plezier van het hockey laten beleven. Daarbij wil de bond een bijdrage leveren aan de integratie van gehandicapte sporters binnen de reguliere sportverenigingen. Er wordt geleerd om actief te worden en te bewegen, samen te spelen, spel en spelregels te leren, weten wat het betekent om te winnen of te verliezen.
Uit onderzoek is gebleken dat er in Limburg juist voor deze doelgroep een enorme behoefte is aan mogelijkheden voor het sporten in teamverband. Op dit gebied werden echter nog geen mogelijkheden in onze provincie aangeboden. Dit is een van de redenen waarom Hockeyclub Blerick in 2009 haar keuze heeft laten vallen op het organiseren van Hockey Extra.
Dat dit initiatief gewaardeerd is, blijkt wel uit het feit dat in november 2009 HCB tijdens het sportgala van de gemeente Venlo op basis van het initiƫren en binnen de vereniging onderbrengen van het rolstoelhockey de Fair Play Award toegewezen heeft gekregen. In het juryrapport werd hierbij vooral de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging benadrukt.

Doelgroepen

E- en H- rolstoelhockey
Dit zijn kinderen/volwassenen met een fysieke beperking die al of niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de fysieke beperking of handbewogen c.q. electrisch voortbewogen rolstoel. In eerste instantie zal vooral de aandacht gericht zijn op de jongeren (vanaf 8 jaar).
Hierbij kan worden opgemerkt dat m.n. voor de personen die afhankelijk zijn van een electrisch gebonden rolstoel dit de enige sport voor hun is waar ze in team- en competitieverband aan kunnen deelnemen.

G-Hockey
G-hockey is bedoeld voor kinderen/volwassenen die niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes binnen een regulier hockeyteam.
Door het wekelijks deelnemen aan trainingen en wedstrijden en het leveren van een sportieve inspanning zal hun fysieke en psychische gesteldheid aanzienlijk verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven.
Tevens zal door het in competitief verband zich meten met anderen het zelfbeeld van de deelnemende personen een positieve impuls krijgen.
Ook het sporten in teamverband zal bijdragen aan een verdere ontwikkeling van hun sociale en communicatieve vaardigheden.
Als gevolg van het borgen van deze activiteit binnen een reguliere vereniging wordt de mogelijkheid geschapen voor de leden om deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de Hockey Club Blerick. Hierbij moet gedacht worden aan het in verenigingsverband georganiseerde activiteiten als sinterklaasmiddag, jeugdkampen, etc..