De Stichting

Stichting Hockey Extra is op 6 april 2011 opgericht en heeft als doelstelling het faciliteren van het elektrisch en handbewogen rolstoelhockey voor jongeren met een fysieke beperking in Noord en Midden Limburg en in Zuidoost Brabant.

Buiten het aanleren van technische vaardigheden ligt het accent voor deze doelgroep vooral op het samenspel en op de “teamspirit”.

Doelstelling van Hockey Extra:
"hockey is voor iedereen!"

Niemand buitenspel
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) wil ook mensen met een beperking het plezier van het hockey laten beleven. Daarbij wil de bond een bijdrage leveren aan de integratie van gehandicapte sporters binnen de reguliere sportverenigingen. Er wordt geleerd om actief te worden en te bewegen, samen te spelen, spel en spelregels te leren, weten wat het betekent om te winnen of te verliezen.
Uit onderzoek is gebleken dat in Limburg juist deze doelgroep veel behoefte heeft aan sporten in teamverband. De mogelijkheden zijn echter zeer beperkt. Dit is een van de redenen waarom Hockeyclub Blerick er in 2009 voor heeft gekozen om een aparte Stichting in het leven te roepen.
Onder de naam Hockey Extra biedt HC Delta Venlo het elektrisch (E) en handbewogen (H) rolstoelhockey aan.
Dat dit initiatief gewaardeerd is, blijkt wel uit het feit dat de toenmalige Hockeyclub Blerick in november 2009 tijdens het sportgala van de gemeente Venlo -op basis van het initiëren en binnen de vereniging onderbrengen van het rolstoelhockey- de Fair Play Award toegewezen heeft gekregen. In het juryrapport werd vooral de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging benadrukt.

Doelgroep
Kinderen vanaf 8 jaar en jongvolwassenen met een fysieke beperking die al dan niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de beperking en het gebruik van een handbewogen of elektrisch voortbewogen rolstoel.
Met name voor personen die afhankelijk zijn van een elektrisch voortbewogen stoel is rolstoelhockey de enige sport waar in team- en competitieverband aan kan worden deelgenomen.

Onze hockeyers zijn leden van HC Delta Venlo en kunnen dus ook aan alle activiteiten deelnemen die aangeboden worden door HC Delta Venlo. Hierbij moet gedacht worden aan de in verenigingsverband georganiseerde activiteiten als de Sinterklaasmiddag, de Carnavalsoptocht, de kampioensfeesten, etc.

Het Stichtingsbestuur van Hockey Extra bestaat uit:

Voorzitter
Laurens Janssen

Penningmeester
Hanno Lamers

Secretaresse
Margot Schreurs

Bestuurslid
 Marjolein Schoonen
 Marloes Jacobs


Scroll to Top