Donatie van de Blerickse Blaage

Op woensdag 23 januari werden spelers, ouders/verzorgers en bestuursleden tijdens de wekelijkse trainingsavond verrast door een bezoek van de “Blerickse Blaage”.  Een vriendenclub die onder andere het Oktoberfest in het Roadhoes organiseert. De opbrengsten worden beschikbaar gesteld aan een goed doel en samen met de heer J. Gubbels van het Fonds Gehandicaptesport kwamen zij ons verblijden met een mooie donatie van 1000 euro. Wij zijn hier super blij mee en bedanken alle “Blaage” voor dit mooie bedrag. Sponsoring maakt het mogelijk dat wij onze spelers met een handicap die graag wil meedoen aan deze teamsport een speciaal passende elektrische of handbewogen sportrolstoel in bruikleen beschikbaar kunnen stellen.  

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂
Scroll to Top